Siden 27. oktober har det svenske fagforbundet IF Metall streiket ved svenske Tesla-virksomheter for kravet om tariffavtale. Konflikten dreier seg om å få på plass tariffavtaler ved de ulike verkstedene, noe Tesla nekter å skrive under på. Tesla har aktivt motarbeidet tariffavtaler over hele verden, også i Norge. Tidligere har det vært forsøk å få på plass tariffavtaler med Tesla i både Tyskland og Finland, uten å lykkes.

Vi i Norsk Arbeidsmandsforbund vil slutte oss til den voksende rekken av forbund, både nasjonalt og internasjonalt som nå stiller seg solidarisk bak IF Metall og de Tesla-ansatte.

Denne streiken viser til det fulle hvor viktig et sterkt fellesskap og fagorganisering på arbeidsplassen er. De svenske arbeiderne i streik står nå i front for en svært viktig kamp. Dette er også en kamp for den nordiske modellen, og for at maktbalansen mellom arbeidere og bedriftseiere skal være rettferdig. Ingen selskaper, lokale eller multinasjonale, har rett til å stille seg over et lands lover og fremforhandlede rettigheter! Tvert imot, det er et anstendig arbeidsliv og en vellykket nordisk modell som har skapt vår felles velstand og verdiskaping i de nordiske landene.

Tesla-streiken er et historisk veiskille, som vil avgjøre hvordan arbeidstakere blir behandlet i årene fremover.

Vi lover vår solidariske støtte til kampen er vunnet!