Forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri på tariffavtalen Industrioverenskomsten kalles frontfaget. Mandag 18.mars leverte Fellesforbundet sine krav til Norsk Industri. Dermed er lønnsoppgjøret i gang. 

Kravet ble overrakt til direktør Knut Sunde i arbeidsgiverne i Norsk Industri.

Jørn Eggum har et klart krav om økt kjøpekraft.

– Endelig er dagen kommet og klokken er slagen, og det skal bli godt å komme i gang med et normalt lønnsoppgjør, sier Eggum, og fortsetter:

Dette vil Fellesforbundet prioritere i årets oppgjør:

• Lønningene må øke mer enn prisveksten, altså økt kjøpekraft.

• Lavtlønte skal ha et ekstra lønnstillegg i form av et kronetillegg.

• Etter- og videreutdanningsreform skal utformes og finansieres gjennom et trepartssamarbeid. Det vil si at staten skal være med å ta regninga

• Tariffesting av rett til livsopphold under etter- og videreutdanning.

Les mer her