Søknader om innarbeidingsordninger sommeren 2023:

Pga feriestengning hos både oss og LO, blir det ikke behandlet søknader i ukene 28, 29, 30 og 31.

Siste frist for innlevering av søknader som ønskes behandlet før ferien er: 04. juli 2023

Søknader behandles som normalt igjen fra 07.08.2023.