Siste frist for innsendelse av søknader om innarbeidingsordninger som ønskes behandlet før sommerferien er 05.07.2021. 

Søknadene sendes til norsk@arbmand.no med kopi til liv.sletten@arbmand.no