Leder i Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen, mener dommen fra Høyesterett har stor betydning for framtidens arbeidsliv. Foto: Werner Juvik

I morgen tar Norsk Arbeidsmandsforbund, NTL-Norsk Tjenestemannslag og LO-advokatene saken om Forsvarsrenholderne mot ISS til Høyesterett.

-Dette er en veldig viktig dom. Resultatet får stor betydning, både for renholderne som risikerer å miste millioner i pensjon, og for arbeidsfolks rettigheter ved privatisering av det offentlige i framtiden, sier forbundsleder Anita Johansen.

I 2014 kom nyheten om at Forsvarsbygg ikke lenger skulle utføre renholdet på militære anlegg, men at det skulle legges ut på anbud. I 2016 saksøkte renholderne sin nye arbeidsgiver for å beholde sine gamle rettigheter, som de mistet ved virksomhetsoverdragelsen. Etter flere runder i Tingsretten og Lagmannsretten har saken nå gått helt til Høyesterett. Det som står på spill for renholderne er stillingsvernet, oppsigelsestid, AFP-ordningen og særalderspensjonen.

Fra 9.-11. juni skal landets øverste domstol avgjøre hvilke rettigheter man som statsansatt får med seg når man blir virksomhetsoverdratt til et privat selskap. For første gang legger Høyesterett til rette for strømming av en sak – følg saken her