16. november markeres likelønnsdagen 2020

Fra mandag 16. november «jobber kvinner gratis», hvis vi sammenligner kvinners gjennomsnittslønn med menns gjennomsnittslønn. Selv om Norge har kommet langt i likestilling mellom kjønnene, er det fremdeles systematiske forskjeller.

I snitt tjener kvinner 87,6 % av det menn tjener på et år. Tar man høyde for at mange kvinner jobber deltid er tallet enda høyere. Fortsetter utviklingen som de siste 20 årene, vil ta det minst 50 år før vi når målet om full likelønn. 

Heltidsjobb og en selvstendig inntekt man kan leve av, er avgjørende for kvinners likestilling. For å leve i et samfunn med små forskjeller mellom folk, må kvinners arbeid verdsettes på lik linje med menns arbeid. Det aller viktigste for å få til likelønn, er et trygt og rettferdig arbeidsliv, der kvinner og menn kan jobbe på like vilkår. Dette gjør vi best sammen – bli medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund