17. november markeres Likelønnsdagen i Norge. Fra denne dagen jobber kvinner i prinsippet gratis ut året, på grunn av lønnsgapet mellom kvinner og menn. Kvinner tjener om lag 87% av det menn gjør. Regner vi med deltidsarbeid, står det enda dårligere til. 

-Veien til likelønn går for sakte. Meld deg inn i en fagforening, oppfordrer forbundsleder  Anita Johansen. 

Kvinner i Norge er overrepresentert blant de lavtlønte. Til tross for fagforeningenes innsats og en frontfagsmodell som gagner alle arbeidstakere, ser vi en bekymringsfull utvikling der lønnsgapet knapt blir mindre. Andelen lavtlønte har også økt i de senere årene. I fjor markerte vi likelønnsdagen den 15. november og i år ble den arrangert den 17. november. 

I dag arrangerte LO et frokostseminar om likelønn. Her kan du se opptak