Foto: Ilja Hendel

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv har forhandlet på Fritids- og aktivitetsavtalen og kommet frem til følgende resultat:

  • Det gis kroner 0,50 i generelt tillegg, samt kroner 1,50 i normallønnsstillegg. Til sammen kroner 2.
  • Satsene for ubekvem arbeidstid økes med kroner 1.
  • Kompetansetilleggene i særtrykk for Dyreparken i Kristiansand økes med 2 kroner.
  • Ansvarstillegget i særtrykk for Dyreparken i Kristiansand økes med 2 kroner.
  • Det gis ikke adgang til å forskjellsbehandle ved forskuttering av sykepenger.
  • Matpengesatsen økes til kroner 90.

Resultatet sendes nå ut på uravstemning blant medlemmene.

Les protokollen her