Norsk Arbeidsmandsforbunds forbundsstyre bevilget i dag 150 000 kroner til Norsk Folkehjelps arbeid i de krigsherjede områdene i Gaza.

26.10.2023
Politisk uttalelse fra forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund om konflikten mellom Israel og Hamas:

Verden er vitne til grusomme scener i Israel og i Gaza, og daglige begås krigshandlinger som har ufattelige konsekvenser for sivilbefolkningen på begge sider av konflikten. Norsk Arbeidsmandsforbund fordømmer alle angrep på sivile i Israel og Palestina. Våre tanker går til ofrene i krigen mellom Israel og Hamas og alle som har lidd tap. Vi står i solidaritet med alle palestinere og israelere som er rammet av den grusomme volden.

Krigens regler krever at det skilles mellom sivile og militære mål og at alle sivile skal behandles humant. Disse reglene må følges av begge parter. Folkeretten må respekteres og de som har begått krigsforbrytelser må holdes ansvarlig. Konflikten mellom Israel og Palestina kan ikke løses med vold, men gjennom at palestinernes rettigheter respekteres, samtidig som at israelernes sikkerhet ivaretas. Dette kan bare oppnå gjennom dialog og forhandlinger, og gjensidig anerkjennelse av partene.

Tusenvis sivile er drept eller skadet på begge sider og FN melder at opp mot en million palestinere er internt fordrevne. Israels blokade av Gaza-stripen innebærer at det er mangel på mat, vann, drivstoff og medisiner for over to millioner mennesker, der omtrent halvparten er barn. Grensene er helt stengt, og det er ingen trygge steder for sivilbefolkningen i Gaza. Hjelpeorganisasjoner og helsepersonell  vitner om en humanitær krise. For å hindre ytterligere sivile lidelser må angrep og bombing stoppe øyeblikkelig og humanitære korridorer må opprettes for å sikre nødvendige forsyninger til Gaza. 

Norsk Arbeidsmandsforbund tar sterk avstand fra alle voldshandlinger uansett side i konflikten og ber om at norske myndigheter bruke alle mulige diplomatiske og politiske kanaler for å presse fram våpenhvile og reelle fredsforhandlinger.

Norsk Arbeidsmandsforbund vil støtte humanitært arbeid i berørte områder gjennom økonomisk støtte til Norsk Folkehjelp.