Erna Hagensen. Foto: Sissel M. Rasmussen, LO-Aktuelt

Forbundsleder Erna Hagensen er fornøyd med Arbeiderpartiets budsjettforslag som ble lagt frem i dag. Det er tydelig at Arbeiderpartiet tar arbeidsfolks utfordringer på alvor.

-I en tid med høy arbeidsledighet er det viktig å satse på sysselsetting slik Arbeiderpartiet gjør i sitt budsjettframlegg. Jeg er også fornøyd med økt satsing på samferdsel, bedre fylkesveier og bedre kommuneøkonomi, sier Hagensen.

Det er også gledelig at Arbeidspartiet prioriterer våre innspill på viktigheten av mineralnæringen og høyre fradrag for fagforeningskontingenten. Dette er et budsjett for arbeidsfolk, sier Hagensen til slutt.

Se hele budsjettforslaget her.