I disse dager mottar Arbeidsmandsforbundets avdelinger delutredningene som er gjort for Forbundsalliansen. Forbundsledelsen ønsker at det skal være en bredest mulig høring, hvor flest mulig meldemmene deltar. Her kan du laste ned begge dokumentene.

Her kan du laste ned begge høringsdokumentene. Det er en kortversjon med alle viktige momenter og en fullstendig versjon.

Ta kontakt med din avdeling hvis du lurere på når og hvor det vil gjennomføres høringsmøter i nærheten av deg. Det er også mulig å sende inn skriftlig høringssvar som enkeltmedlem til din avdeling. Mer informasjon kommer også på Arbeidsmandsforbundets hjemmesider.

Høringsfristen er 14. desember. 

FORBUNDSALLIANSEN – Samlet rapport

FORBUNDSALLIANSEN – Hovedpunkter i utredningene