Forbundsalliansen: Hva skal barne hete? – Medlemmer og tillitsvalgte inviteres til å delta i konkurransen

13.juni 2012
Logosymbol-Forbundsalliansen
 
Nå kan alle våre medlemmer være med i en konkurranse om å foreslå et nytt navn på det nye storforbundet som kan bli en realitet neste år. Fram til 15. september kan det sendes inn forslag på hva det nye forbundet skal hete. Konkurransen er åpen for alle medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund og de øvrige allianseforbundene. En jury skal plukke ut de fem beste forslagene som alle premieres med hver sin Ipad. Det skal kåres en vinner blant de fem som får sitt forslag fremmet som navneforslag for stiftelseslandsmøtet i det nye forbundet.

Juryen består av forbundslederne, ungdomssekretærene i Arbeidsmandsforbundet og Postkom,  lederen av ungdomsutvalget i Transport, en ungdomsrepresentant fra Indsutri Energi samt en ekstern representant. Reglene for konkurransen og skjema for innsending av forslag finner du her! Forslag på navn kan også sendes inn på e-post til navn@forbundsalliansen.no eller på kupong som kommer i den neste utgaven av Arbeidsmanden.