image

Forbundsalliansen er samlet på Bakke gård, hvor Midt-Norsk transportarbeiderforbund holder til. Høringsdokumentet er tema.