13. april er det 116 år siden forbundet ble stiftet. Den 13. april 1895 kom 12 vei- og jernbaneanleggsarbeidere sammen i Kristiania for å stifte et landsomfattende forbund.

De representerte vel 200 organiserte arbeidere ved fire jernbanearbeiderforeninger langs Hamar-Selbanen, de tre veiarbeiderforeningene i Lyngdal, Mandal og Sigdal og ved veibroen på Tretten i Gudbrandsdalen.

Innbydelsen til møtet ble sendt ut fra Hamar-Selbanens 5. avdeling, undertegnet av avdelingsformann Anton Moe. Initiativtakeren var Olav Strøm, som hadde lang erfaring i faglig og politisk arbeid og var overbevist sosialist. Han ble som 29-åring den første formannen i forbundet – som fra starten tok navnet Det norske vei- og jernbanearbeiderforbund. Først noen år senere byttet man navn til dagens navn.

Vi gratulerer alle medlemmer og tillitsvalgte med dagen!