Publisert i Klassekampen 16.02.2021

STENGTE GRENSER 

Landets grenser ble stengt ned i januar for utenlandske arbeidstakere, blant annet i anleggsbransjen. Tiltakene regjeringen har innført for å begrense smitte, fratar utenlandske arbeidstakere all inntekt som en følge av at de ikke slipper inn i landet.
Tiltakene regjeringen har innført for å begrense smitte, fratar utenlandske arbeidstakere all inntekt som en følge av at de ikke slipper inn i landet.

Vi kan ikke være bekjent av at tiltakene staten iverksetter fører til tap av livsopphold for arbeidsfolk. Det er ønsket politikk av dagens regjering at utenlandske bedrifter og arbeidstakere skal delta i byggingen av Norge. De opparbeider rettigheter på lik linje som norske arbeidstakere, og må derfor ha like rettigheter ved uforskyldt bortfall av inntekt. Vi kan ikke la arbeidsfolk som jobber og betaler skatt i Norge gå for lut og kaldt vann og bli utestengt fra landet uten kompensasjon.

Regjeringen har nå hatt denne problemstillingen på bordet i nesten ett år, både i mars 2020 og nå i januar, uten at den har foretatt seg noe som helst. Dette er helt uakseptabelt. Vi krever umiddelbar iverksetting av et regelverk for tiltak for en inntektssikring på lik linje med andre grupper som er berørt av innstrammingene under pandemien.

Regjeringen har nå hatt denne problemstillingen på bordet i nesten ett år, både i mars 2020 og nå i januar, uten at den har foretatt seg noe som helst.

Jeg vil derfor innstendig be om at Stortinget og regjeringen øyeblikkelig tar ansvar og sørger for å sikre inntektene til utenlandske anleggsarbeidere på samme måte som for andre grupper som er rammet.

Arbeidsmandsforbundet gir derfor full støtte til Ap, SV og Sps fellesforslag i Stortinget om at regjeringen må få på plass en løsning med økonomisk kompensasjon for dem som ikke kan komme på jobb på grunn av stengte grenser, som behandles i Stortinget 18. februar.

Anita Johansen,
Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund