Gjennom megling om tariffavtale for Fitness24seven har partene blitt i dag blitt enige om taiffavtale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                      Fitness

Vi er glade for og det var viktig for oss å få denne avtalen på plass for best mulige lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer i dette selskapet sier forbundsekretær Thorbjørn Jungård.