Sikkerhet

Den viktigste årsaken til dødsulykker og alvorlige skader på arbeidsplasser i Norge er manglende opplæring.

En utredning gjort av Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring, viser at det er mulig å stille krav til obligatorisk sikkerhetsopplæring. Det er satt i gang en omfattende kartlegging hos byggherrer, arkitekter, prosjekterende og utførende for å få en oversikt over hva som allerede finnes av gode undervisningsopplegg. Neste skritt blir å undersøke muligheten for å etablere en felles minste standard som kan brukes av både utenlandske og norske arbeidstakere samt i utdanningen, både ved de ulike fagutdanningene og ved de akademiske institusjonene.

Les mer her.