Det har lenge vært enighet mellom NHO og LO om at renholdere som utfører renhold på hoteller og er ansatt hos private renholdsbedrifter, skal avlønnes etter Renholdsoverenskomsten.

De som er medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og som har krav på etterbetaling må gjøre dette gjeldende innen 25. juni 2019. De som står som medlemmer i forbundet og er registrert som medlemmer hos ISS trenger ikke å foreta seg noe, da det er utvekslet informasjon mellom NAF og ISS om dette.

Bakgrunn

I de tilfellene der de ansatte er virksomhetsoverdratt fra hotellene til renholdsbedriften, har bedriftene likevel ventet til utløpet av tariffperioden før de har flyttet de ansatte fra Riksavtalen over på Renholdsoverenskomsten.

NAF har ment at det tidligere er avtalt at det skal lønnes etter Renholdsoverenskomsten fra tidspunktet de er overført til ny arbeidsgiver.

NAF stevnet i 2018 ISS Facility Service AS (ISS) for arbeidsretten og det ble gjennomført hovedforhandling i februar 2019. Dom ble avsagt i mars, og resultatet innebærer at ISS må flytte alle ansatte på hotell fra Riksavtalen og over på Renholdsoverenskomsten. Dette uavhengig av når de er virksomhetsoverdratt. Saken var av prinsipiell karakter, og ikke rettet mot ISS alene.
Dommen innebærer også at ISS må etterbetale mellomlegget på lønnsnivået mellom Riksavtalen og Renholdsoverenskomsten tilbake til 27. april 2015. Både NAF og ISS er opptatt av at dommen oppfylles og at saken med det kan avsluttes.

Forskjellen på de to overenskomstene er først og fremst grunnlønn, men det er også forskjeller i ansiennitetsberegning, ulempetillegg, skifttillegg osv. I tillegg vil etterbetalingen gjelde forskjellige perioder for hvert enkelt hotell avhengig av når virksomhetsoverdragelsen fant sted.

Det er på bakgrunn av dette og under godt samarbeid mellom ISS og NAF fremforhandlet en minnelig løsning om etterbetaling til de som er nåværende medlemmer og som fremdeles er ansatt i ISS. Det tas sikte på at etterbetaling vil utbetales innen utgangen av august.

Ved spørsmål ta kontakt med saksbehandler Michella Jensen.
michella.jensen@arbmand.no
Telefon 482 91 840