Ved skader/sykdom som følge av jobben må du ta kontakt med lege, fortrinnsvis bedriftshelsetjenesten. Hvis du har pådratt deg en yrkesskade eller yrkessykdom, er det videre viktig at du tar kontakt med tillitsvalgte og Arbeidsmandsforbundet. Slike saker kan gi grunnlag for økonomisk kompensasjon som skal sikre deg mot et framtidig bortfall av inntekt som følge av skaden/sykdommen.