Dersom du er 100% sykemeldt før ferien begynner, og sykemeldingen varer inn i den fastsatte ferietiden, kan du slippe å bruke feriedager. Men du må melde fra til arbeidsgiver om dette før ferien skulle ha startet, og du må legge fram sykemeldingen som dokumentasjon. Merk at dette gjelder ved 100% sykemelding. De planlagte feriedagene som faller sammen med sykemeldingsperioden skal du ta ut som ferie når du blir friskmeldt.

Hvis du blir syk i ferien og 100% arbeidsufør, kan du kreve å få utsatt de feriedagene du var syk. Dette gjelder ikke for de 4 tariffestede feriedagene, kun for de lovbestemte 21 dagene. Du må framsette krav om dette til arbeidsgiver så raskt som mulig og dokumentere sykdommen med legeerklæring.