Du har sykemelding. Men arbeidsgiveren mistenker at du egentlig ikke hadde rett til å bli sykemeldt. Da kan arbeidsgiveren bestride sykemeldingen. Det innebærer at først skal du og din tillitsvalgte uttale dere om saken, og deretter må arbeidsgiver ta saken opp med NAV. Det er NAV som avgjør saken. Arbeidsgiver kan også bestride bruk av egenmelding på samme måte.

Dersom arbeidsgiver trekker deg i lønn for sykeperioden må du kontakte NAV og din tillitsvalgte for bistand.