Det er fri organisasjonsrett og vi kan kreve innført en tariffavtale som gjelder for den bransjen vi tilhører. Norsk Arbeidsmandsforbund godkjenner opprettelse av tariffavtale i bedrifter som har minst 50 prosent organiserte arbeidstakere innenfor det aktuelle området, men det kan også godkjennes avtaler hvor en mindre andel er medlemmer.

Flere medlemmer gir en betydelig sterkere tariffavtale og målet i enhver tariffbedrift er hundre prosent oppslutning blant de ansatte!