En gang i måneden er en grei «tommelfinger-regel»

De tillitsvalgte (arbeidsutvalget) skal innkalles av bedriften til et drøftingsmøte minst en gang i måneden, ifølge Hovedavtalens kapittel 9. Det er naturlig å avholde klubbstyremøter etter slike drøftingsmøter for å spre nødvendig informasjon videre til andre tillitsvalgte og medlemmene i bedriften. Disse såkalte klubbstyremøtene kan avholdes i arbeidstiden uten trekk i lønn, hvis det er enighet om dette mellom partene.