Lengden på ferien er avhengig av om dere har tariffavtale eller ikke. Er det inngått tariffavtale skal det være til sammen 25 arbeidsdager fri. Uten tariffavtale er det fire dager mindre, 21 dager i løpet av et år. Fra året arbeidstakeren fyller 60 år skal det være ytterligere en uke ferie.