Forbundet tilbyr Arbeidsmandsforbundets gruppeforsikring som kan gi skattefritt engangsbeløp ved arbeidsuførhet. Gjennom LOfavør tilbys også en rekke andre forsikringer. Les mer om forsikringstilbudet her.