Kollektiv hjemforsikring følger gratis med i studentmedlemsskapet. I tillegg må studentmedlemmer tegne Help advokatforsikring som koster kr. 10 pr. mnd.