Loven (arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven og så videre) gjelder for alle arbeidstakere i Norge, mens en tariffavtale gjelder kun for dem som har opprettet en tariffavtale på egen bedrift.

Regler for norsk arbeidsliv finnes i blant annet arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, folketrygdloven og mange andre lover. Dette er minstebestemmelser som med noen unntak gjelder alle ansatte arbeidstakere i Norge. Det er ikke anledning til å avtale dårligere betingelser enn minstebestemmelsene i lovverket. Det er Stortinget som vedtar lovene i Norge.

En tariffavtale gjelder for arbeidstakere som har valgt å organisere seg og kreve en tariffavtale på sin arbeidsplass. Tariffavtalene gir flere goder/rettigheter og plikter enn lovverket. Det er heller ikke adgang til å avtale dårligere vilkår enn det tariffavtalenes minstebestemmelser i en tariffbedrift. Tariffavtalene blir inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og et fagforbund – uten at myndighetene er involvert.