Pensjonist er du først når du ikke arbeider i det hele tatt, det vil si ikke mottar lønn. Hvis du tar ut AFP, men fortsetter å jobbe, er du ikke pensjonist. Medlemskap i forbundet koster 1,6 % av din brutto lønn.