Er du interessert i gratis fagbrev innen sikkerhetsfaget eller som renholdsoperatør?  

Kursene er finansiert av DIKU-midler fra Kompetanse Norge og er gratis for deg som er ung med lite utdanning, arbeidsledig eller permittert. 

Kursene går fra september- november 2021. Teoretisk eksamen er i slutten av november. 

Ettersom kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, er det noen krav til opptak som gjelder.

Se her for fagbrev som renholdsoperatør 

Se her for fagbrev innen sikkerhetsfaget 

NB! Det er kort påmeldingsfrist.