7. mai 2019 ble avtalen om en ny Sliterordning undertegnet. Foto: Linda Reinholdtsen

For første gang siden pensjonsreformen ble vedtatt, har vi en ordning som er spesielt rettet mot de som ikke har mulighet til å stå lengre i jobb, selv om gjennomsnittlig levealder og helse for øvrig bedres.

– Endelig er dagen her – sliterordningen skal etableres! En milepæl i norsk arbeidslivshistorie, slo LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik fast under dagens markering og avtaleunderskriving.

I tariffoppgjøret i 2018 ble LO og NHO enige om en ny Sliterordning. Nå er ordningen etablert. Utbetalingene vil starte i løpet av høsten og Fellesordningen for AFP er klare til å ta imot søknader etter sommeren. 1957-kullet som kan starte uttak i 2019, vil kunne søke tilbake i tid.

Les mer på http://www.sliterordningen.no  eller på LOs hjemmeside