Erna HagensenForbundsleder Erna Hagensen sier i sin første kommentar til statsbudsjettet at hun mener det er preget av videre sysselsettning og rettferdig fordeling. — Budsjettforslag for 2013 er godt tilpasset den økonomiske situasjon med stor internasjonal uro. Innenfor ansvarlig rammer prioriterer den rødgrønne regjeringen viktige samfunns- og velferdsoppgaver, sier Hagensen. 

Forbundslederen slår fast at dette er viktige satsningsområder. Fellesskapsløsninger bidrar til økt sysselsetting og styrker kampen mot sosial dumping i arbeidslivet. Det gjør at vi kan møte utfordringene framover.

— En ytterligere styrking av ressursene til arbeidstilsynet er også et viktig tiltak i kampen mot sosial dumping i utsatte bransjer som for eksempel renhold og anlegg. Økningen av fradraget for fagforeningskontingent kunne vært høyere, sier Hagensen. Endringene av lønnsgarantiregelverket slik at det blir mer forutsigbart for arbeidstakerne fra fire til tolv måneder, og i større grad sikrer at arbeidstakere med utestående lønnskrav er skritt i riktig retning, sier Hagensen.

Her finner du regjeringens forslag til budsjett.

Erna Hagensen om forslag til statsbudsjett 2013.