Forbundsleder Brede Edvardsen er fornøyd med at regjeringen fører en aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Foto: Werner Juvik

Regjeringen la i dag fram forslag til statsbudsjett for 2024. Budsjettframlegget vil komme arbeidsfolk til gode og har god rødgrønn profil.

– Etter en første gjennomgang mener vi budsjettframlegget er preget av ansvarlighet og rettferdig fordeling i en tid med krig i Europa, høye forbrukspriser på strøm mat og økte renter som er krevende for mange. Jeg har ikke fått tid til noe dypdykk i det omfattende budsjett framlegget fra Regjeringen men registrerer mange positive tiltak som berører våre medlemsgrupper i budsjettforslaget, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Tiltak for våre medlemsgrupper

Eksempler på dette er økt fradrag for fagforeningskontingenten, bedret støtte til pendlerne og borteboere, forbedret strømstøtte, økt satsing på yrkesopplæring. I tillegg vil oppfølgingen av mineralstrategien og satsing på samferdselssektoren trygge sysselsettingen for mange av våre medlemmer i disse sektorene. 

– Jeg er positiv til at Regjeringen legger opp til en effektiv arbeidsmarkedspolitikk som både er inkluderende og som holder arbeidsfolk i jobb framover. Også økt satsing på kampen mot sosial dumping, er viktig sier Edvardsen.

Satsing på ungdom 

Det er lagt opp til viktige tiltak for ungdommen både når det gjelder økt satsing på yrkesfag gjennom bl.a. fagbrev og økt utstyrsstipend. At ungdomsgarantien også har høy prioritet i framlegget er viktig.

– Oppsummert er dette et budsjettfremlegg som vil trygge våre medlemmers arbeid og velferd i hverdagen, sier Edvardsen til slutt.