Forbundsleder Brede Edvardsen er godt fornøyd med ESAs beslutning.

I dag kom nyheten at ESA lukker saken mot Norge om begrensningene på antall underleverandører i offentlige anskaffelser. 

– Denne saken har vi jobbet mye med og det er godt å se at ESA har tatt til fornuft, sier forbundsleder Brede Edvardsen. 

ESA er et juridisk overvåkingsorgan, som fører tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i de enkelte EØS-EFTA-land.

I 2019 innførte Norge nye regler som satte begrensninger på underleverandører i offentlige kontrakter innen anlegg- og renholdsbransjen, begrenset til to ledd. Dette skrittet ble imidlertid ansett som i strid med EØS-regelverket av ESA, som deretter valgte å ta rettslige skritt mot Norge.

Etter en grundig og omfattende dialog mellom norske myndigheter og interessentene i arbeidslivet, har imidlertid ESA valgt å endre kurs.

Les mer her