Norge er et av verdens mest likestilte land. Sammenlignet med andre land har Norge kommet langt på vei mot et likestilt samfunn. Likevel har vi fortsatt en lang vei å gå til vi har full likestilling og deltagelse for alle. Det er takket være fagbevegelsen og kvinnebevegelsen vi har oppnådd de rettigheter vi har i dag. De har ikke kommet gratis, men gjennom en lang kamp. 

Norsk arbeidsliv er sterkt kjønnsdelt og de kvinnedominerte yrkene er underbetalt i forhold til sammenlignbare mannsdominerte yrker. Kvinner taper både i lønnsutvikling og pensjon. Enda har vi ikke likelønn i Norge og cirka 90% av alle med minstepensjon er kvinner. De som rammes hardest av hullene i dagens pensjonssystem er kvinner i lavlønnsyrker. Kvinner har som regel kortere opptjeningstid, arbeider mer deltid, har lavere pensjonsgrunnlag og lever lenger. Arbeidsfolk som har slitt et helt arbeidsliv sitter igjen med smuler. I vår er det lønnsoppgjør og pensjon er svært sentralt i LOs krav. Vi skal i fellesskap tette pensjonhullene som rammer kvinner hardest og sikre nivået på ytelsene til sliterne. Skal vi få til store reformer er det avgjørende at vi står sammen. 

I dag går kvinner over hele Norge i tog mot seksuelt vold og trakassering. Menns vold mot kvinner er et globalt fenomen, og er til hinder for kvinners rett til frie liv. Den internasjonale #MeToo-kampanjen, og debattene i kjølvannet, har vist omfanget og alvorlighetsgraden av seksuelle overgrep og trakassering. For at kvinner skal ha samme muligheter i livet som menn, må menns vold mot kvinner ta slutt. 

Jeg vil takke de jenter og kvinner som stått fram med sine historier. Takket være at kvinner har fortalt om sine opplevelser har vi kunnet plassere skam og skyld der den hører hjemme – hos overgripere og de som beskytter dem. Det er ikke lenger sosialt akseptert å seksuelt trakassere kvinner, eller se på når noen annen gjør det. I tillegg til en holdningsendring må vi ha på plass gode rutiner for å forebygge seksuell trakassering og gode systemer for hvor man kan fortelle om ting som har skjedd. Her spiller tillitsvalgte og verneombud på den enkelte arbeidsplass en viktig rolle. Arbeid mot seksuell trakassering må inn i det systematiske HMS-arbeidet. Vi står klare til å gjøre vår del av arbeidet!

Samtidig som det går fremover på noen områder, må vi hele tiden forsvare kamper vi allerede vunnet. Høyrepopulismen vokser over hele Europa og aldri før har det vært viktigere at vi organiserer oss. Er det noe vi har lært fra alle kamper vi vunnet, er det at vi er sterke når vi er mange som står sammen.

Erna Hagensen
Forbundsleder