This content has been archived. It may no longer be relevant

Landsmøtet 2015 - Erna Hagensen - valgErna Hagensen ble lørdag formiddag enstemmig gjenvalgt som forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. 

Se videointervju med Erna Hagensen

Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund gjorde følgende valg:

Forbundsledelsen

 • Leder: Erna Hagensen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, renhold
 • Nestleder: Helge Haukeland, Avdeling 6 Vest, private anlegg
 • Organisasjonsleder: Trond Karlsen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt
 • Forbundssekretær: Brede Edvardsen, Avdeling 1 Øst, renhold
 • Forbundssekretær: Terje Mikkelsen, Avdeling 7 Sør-Vest, vakt
 • Forbundssekretær: Anita Paula Johansen, Avdeling 142 Longyearbyen, bergverk
 • Forbundssekretær: Steinar Rindhølen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, private anlegg
 • Ungdomssekretær: Tanita Grønli Kristiansen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt
 • Rådgiver: Kirsti Mandal (fram til 29.02.2016)

Forbundsstyret

 • Erna Hagensen, leder
 • Helge Haukland, nestleder
 • Trond Karlsen, organisasjonsleder
 • Anita Paula Johansen, forbundssekretær
 • Brede Edvardsen, forbundssekretær
 • Olav Tisjø, Avdeling 1 Øst, veg
 • Jens-Petter Hermansen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, asfalt
 • Irene Skuggen Olsen, Avdeling 3 Møre og Romsdal, renhold
 • Steinar Førde Olsen, Avdeling 4 Nordland, maskin
 • Kjell Borglund, Avdeling 5 Innlandet, maskin
 • Hilde Kathrine Thue, Avdeling 6 Vest, vakt
 • Inge Ramsdal, Avdeling 7 Sør-Vest, private anlegg
 • Ann Jeanette Westrum, Avdeling 8 Midt-Norge, renhold
 • Henning Bråten, Avdeling 9 Nord, bergverk

Varamedlemmer:

 • Terje Mikkelsen, 1. vara fra forbundet
 • Steinar Rindhølen, 2. vara fra forbundet
 • Stian Konningen, Avdeling 1 Øst, vakt
 • Knut Marius Gaarder, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt
 • Monica Sulebakk, Avdeling 3 Møre og Romsdal, renhold
 • Kjell Einar Kristiansen, Avdeling 4 Nordland, kyst
 • Walther Olsson, Avdeling 5 Innlandet, asfalt
 • Rune Hansen, Avdeling 6 Vest, vakt
 • Helge Sannes, Avdeling 7 Sør-Vest, private anlegg
 • Tina Marita Rønning Karlsen, Avdeling 8 Midt-Norge, vakt
 • Eirik Nilsen, Avdeling 9 Nord, bergverk

Landsstyret

 • Solveig Samuelsen, Avdeling 1 Øst, renhold
 • Åsmund Teigum Næss, Avdeling 1 Øst, maskin
 • Thinesha Kugathasan, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt
 • Janita Blomvik, Avdeling 3 Møre og Romsdal, vakt
 • Karl S. Olsen, Avdeling 3 Møre og Romsdal, kyst
 • Asbjørn Fritsen, Avdeling 4 Nordland, private anlegg
 • Randi Helene Arntsen, Avdeling 4 Nordland, renhold
 • Jarle Røksund, Avdeling 5 Innlandet, asfalt
 • Said Hassen Hamed, Avdeling 6 Vest, renhold
 • Bente Karin Isdahl, Avdeling 6 Vest, bom/bru/tunnel
 • Olav Terje Sæther, Avdeling 7 Sør-Vest, maskin
 • Fatima Høvring Hemmingsson, Avdeling 7 Sør-Vest, renhold
 • Robert Valslag, Avdeling 8 Midt-Norge, skade
 • Ellen Marie Store Olsen, Avdeling 9 Nord, veg
 • Arild Olsen, Avdeling 142 Longyearbyen, bergverk

Varamedlemmer:

 • Sølvi Berntsen, Avdeling 1 Øst, asfalt
 • Veronika Andersen, Avdeling 1 Øst, fritid
 • Ole Morten Karlsen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt
 • Johnny Morten Bakken, Avdeling 3 Møre og Romsdal, maskin
 • Per-Inge Sylte, Avdeling 3 Møre og Romsdal, private anlegg
 • Cathrine Elstad, Avdeling 4 Nordland, renhold
 • Håvard Næss, Avdeling 4 Nordland, bergverk
 • Oddvar Aas, Avdeling 5 Innlandet, vakt
 • Hege Kristine Mjelde, Avdeling 6 Vest, vakt
 • Arne Presterud, Avdeling 6 Vest, private anlegg
 • Anne Mona Friestad, Avdeling 7 Sør-Vest, renhold
 • Stian Ollila, Avdeling 7 Sør-Vest, bergverk
 • Vidar Wilhelmsen, Avdeling 8 Midt-Norge, vakt
 • Bjørnar Myre, Avdeling 9 Nord, maskin
 • Monica Bolli, Avdeling 142 Longyearbyen, bergverk

LOs representantskap

 • Janita Blomvik, Avdeling 3 Møre og Romsdal, vakt
 • Karl S. Olsen, Avdeling 3 Møre og Romsdal, kyst
 • Henning Bråten, Avdeling 9 Nord, bergverk
 • Jens-Petter Hermansen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, asfalt
 • Helge Haukeland, forbundsstyret

Vararepresentanter:

 • Rune Hansen, Avdeling 6 Vest, vakt
 • Roger Eikeset, Avdeling 3 Møre og Romsdal, bergverk
 • Asbjørn Fritsen, Avdeling 9 Nord, private anlegg
 • Thinesha Kugathasan, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt
 • Tr0nd Karlsen, forbundsstyret

LO Stats representantskap

 • Kjell Einar Kristiansen, Avdeling 4 Nordland, kyst
 • Helge Haukeland, forbundsstyret

Vararepresentanter:

 • Ellen Marie Store Olsen, Avdeling 9 Nord, veg
 • Trond Karlsen, forbundsstyret

Kontrollkomiteen

 • Knut Mathisen (leder), Avdeling 8 Midt-Norge, maskin
 • Jan Magne Årsborg (nestleder), Avdeling 3 Møre og Romsdal, bergverk
 • Liv Randi Matre, Avdeling 7 Sør-Vest, renhold

Varamedlemmer:

 • Geir Merkesdal, Avdeling 6 Vest, vakt
 • Tomas Henden, Avdeling 3 Møre og Romsdal, maskin
 • Oddlaug R. Tellefsen, Avdeling 6 Vest, vakt