Erna Hagensen, 1957-2023.

Onsdag 17. mai døde Erna Hagensen etter en tids sykdom. 

– Det er med dyp sorg vi mottok den triste meldingen om at Erna er gått bort. Mine tanker går nå til hennes familie, nære og kjære. Norsk Arbeidsmandsforbund har mistet en leder som har betydd mye for mange, spesielt for arbeidsfolk, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Erna var 13 år da fikk hun sin første jobb som renholder ved siden av skolegangen og vasket trapper i en høyblokk. I 1999 ble hun valgt til nestleder av et samstemt landsmøte og i landsmøtet i 2003 ble hun valgt til forbundsleder – en posisjon hun hadde til hun gikk av med pensjon i 2019. Erna var Norsk Arbeidsmandsforbund første kvinnelige leder og en av de lengst sittende lederne. 

Ernas hjerte slo et ekstra slag for de lavtlønte og hun glemte aldri hvordan det var å ha dårlig råd. Hun reagerte umiddelbart på urett og var opptatt av å finne løsninger og tiltak. 

Ernas iherdige innsats for forbundets medlemsbransjer har bidratt til bedre lønns- og arbeidsvilkår for vanlige arbeidsfolk. Hun vil aldri bli glemt.

Se minneside her