– Vi er bekymret for utviklingen. Trepartssamarbeidet er under press. Det vil få store konsekvenser hvis trepartssamarbeidet rokkes ved. Modellen står på tre ben. Ryker det ene benet, ryker alt. Hvis ikke vi klarer å opprettholde vår andel organiserte, eller dersom myndighetene ikke ønsker å delta, står modellen i fare, sier Erna Hagensen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Torsdag 16. august klokken 14:00 i Bankgården i Arendal arrangerer forbundet debatten som har fokus på hva som kan skje hvis maktbalansen mellom organisasjoner som representerer arbeidsgivere og arbeidstakere (partene) og staten endres.

For hva skjer hvis det blir for få medlemmer i fagforeningene? Eller dersom regjeringen ikke ser nytten av samarbeidet mellom de tre partene?

Du kan lese hele saken på FriFagbevegelse.