Vi søker etter en engasjert og lagbyggende leder til forbundets avdelingskontor i Oslo. Avdelingskontoret har oppgaver i Østlandsområdet innen forbundets avdelinger 1 og 2 og har i dag 13 medarbeidere. Stillingen innebærer en styrking av vår interne ledelse og koordinering i området, og administrasjonslederen vil ha det daglige ansvaret for medarbeidernes innsats for medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg inngår saksbehandling for medlemmer i arbeidsoppgavene. Avdelingens distriktssekretær, som har utadrettede oppgaver, er nærmeste overordnede.

Les hele stillingsannonsen her.