Foran fra venstre: Forhandlingsleder Brede Edvardsen, Roger Lund, Robert Valslag, Magnus Asplund, Robin Olafsen, Trine Wiig. Bak fra venstre: Jon Espen Holt, Stig Flatekval, Reino Holmen, Frode Pedersen, Stig Andrè Rødland.

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten for 2022-2024.

-Vi er fornøyde med oppgjøret. Til tross for urolige tider og forskjellige utfordringer i bransjene som er omfattet av overenskomsten, har vi fått til en avtale vi er fornøyde med. Det var utfordrende å komme i land med økonomien, men vi fornøyde med totalen, sier nestleder Brede Edvardsen.

I overenskomsten er det tatt inn bestemmelser for å avtale akkordavlønning der det er naturlig, og utgiftsdekning for kostnader i forbindelse med lading av el-bil. Partene er enige om at arbeidsgiver bekoster arbeidstøy tilpasset begge kjønn, og vernebriller med styrke. Det er også tatt inn bestemmelser i tråd med frontfaget om likestilling, likeverd og etter- og videreutdanning.

I tillegg ble det forhandlet om lønn og det blir gitt et tillegg på kr. 6,- fra 1. mai 2022.
Minstelønnssatsene økes med kr. 7,75- fra samme dato.
Det har vært noen krevende punkter, men et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.
Forhandlingsresultatet sendes nå på uravstemning, med frist 10. juni 2022.