presse_Roar_Flaathen_4Et ansvarlig og rettferdig oppgjør sier LO-leder Roar Flåthen. I natt i fire-tiden kom partene til enighet med et resulatet som LOs forhandlingsdelegasjon enstemmig har anbefalt.

– Dette er et ansvarlig og rettferdig resultat, som tar hensyn til arbeidsplassene og bedriftene, som sikrer kjøpekraften og gir lavlønte et ekstra løft, sier LO-leder Roar Flåthen.

Det blir ikke konflikt mellom LO og NHO. Partene kom til enighet om et meklingsforslag hos Riksmekleren søndag kveld som LOs forhandlingsdelegasjon enstemmig har anbefalt.

– Dette er et oppgjør hvor partene leverer, som er fornuftig med hensyn til den økonomiske situasjonen, og som alle andre grupper må forholde seg til, sier LO-leder Roar Flåthen.

– For oss har det vært viktig å sikre kjøpekraften for alle og prioritere lav- og likelønn. Dette oppgjøret ivaretar disse hensynene på en god måte. Det er et resultat med en solidarisk profil, konkluderer Flåthen.

Rammen på lønnsoppgjøret er på rundt 3,4 prosent, og ligger dermed under prognosene fra Norges Bank, Finansdepartementet og SSB for årets lønnsvekst.

Forslaget innebærer kroner 0,75 i generelt tillegg til alle, samt kroner 1,40 ekstra i lavlønnstillegg til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

– Vi er glad for at vi med bistand fra Riksmekleren har kommet fram til et godt og ansvarlig resultat for norske arbeidstakere og bedrifter, sier Flåthen.

Forbundsleder Erna Hagensen sier i en kommentar at meklingen var vanskelig og at hun var undrende til NHOs posisjonering underveis i meklingen.

— Vårt utgangspunkt var at alle LO-medlemmer skulle få en positiv lønnsutvikling som sikret kjøpekraften, sier Hagensen. Derfor er jeg fornøyd med at vi fikk gjennomslag for at alle LOs medlemmer nå har fått en lønnsøkning på 0,75 øre til alle i et generelt tillegg. Hagensen understreker også at hun er spesielt fornøyd med at man oppnådde et ekstra tillegg for lavtlønnsgruppene som ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn. Dette vil omfatte flere av forbundets overenskomster. Overenskomstene som er omfattet av kr. 1,40 i ekstra lavlønnstillegg er vekteroverenskomsten, renholdsbedrifter, renhold i egen regi, service og vedlikehold, parkeringslskaper,  fritids og aktivitetsoverenskomsten.

Les mer:

Riksmeklerens møtebok

Frifagbevegelse