Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenørene 2010-2012.

Forhandlingsleder Svein Johansen (bildet) fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med at partene kom til enighet. Det har også vært et godt forhandlingsklima mellom partene.

I tilegg til heving av lønnssatser og kompetansetillegg, kom partene også frem til enighet om utvalgsarebeid på flere viktige punkter. Dette i den hensikt å styrke overenskomsten ved neste tariffoppgjør. Forhandlingsutvalget går enstemmig inn for følgende forslaget til overenskomst.

Forslaget har følgende hovedpunkter:

 • Generelt tillegg til alle på 1 kroner per time.
 • Minstelønnsatsene ble hevet med 4 kroner. Ny minstelønnsats er 147,50 kroner per time.
 • Fagarbeidertillegget er økt med 1 krone til 11 kroner per time.
 • Skytebastillegg er økt med 5 kroner til 30 kroner per time.
 • Ny tekst for brakkebetjening/renholdere som innebærer samme lønnsnivå som paragraf 2.1 a, b og c.
 • Kokk/renholder får også fagbrevtillegg.
 • Sats til eksamensforberedende kurs økes fra 3 000 til 5 000 kroner.
 • Matpengesatsene økes til 130 kroner.
 • Diett og oppholdsgodtgjørelse økes til 80 og 170 kroner.
 • Korte velferdspermisjoner er endret til å gjelde for innkalt til konferansetimer barnehager/skole og når arbeidstaker møter til sesjon.
 • Det skal i perioden foregå utvalgsarbeid på:
  – Endring av overenskomsten fra normallønn til minstelønnsavtaler.
  – Endring av reisetidsbestemmelsene.
  – Arbeid i forbindelse med yrkesjåføropplæring og yrkesgruppen grunnarbeider skal utredes.

Forslaget sendes ut på uravstemning.

Les hele protokollen her!