Partene ble i dag enige, etter forhandlinger mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke. Fra venstre: Trine Wiig, Brede Edvardsen, Dorota Anna Miodek og Roksana Kozlowska.

Det er enighet i tariffoppgjøret for renholdsbedrifter Virke. 

-Vi fikk et resultat som svarer godt til frontfagets forhandlinger og er veldig fornøyd med at vi har fått styrket tillitsvalgtes rettigheter, slik at man tar i bruk partssamarbeidet i bedriftene, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Les protokollen her

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til 13. mai 2024 

Resultatet kort oppsummert:

  • Fra 1 mai 2024 gis et generelt tillegg på 7,- pr time.
  • Det gis et lavlønnstillegg på 3,50- pr time.
  • Det gis i tillegg 1 krone på satsene i overenskomsten.
  • Tillegg for arbeid på natt økes til kr. 29,-
  • Akkordavsavn økes til kr. 14,50
  • Fagbrev økes til kr 14,50

Det er gjort tekstendringer når det gjelder bestemmelsene om arbeidstid, arbeidstøy og man har presisert at opplæring skal foregå i arbeidstiden. Opplæring som gjennomføres utenfor arbeidstiden skal betales med renholderens vanlige timelønn, eventuelt kan tillitsvalgte drøfte tid og kompensasjon for hver kurskategori i bedriften. Vi har også forsterket tillitsvalgtes rettigheter til drøftinger på bedrift.

Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til det fremforhandlede forslaget.