imagesCA52FN3HNorsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service kom i natt fram til enighet om forslag til revidert overenskomst for Service- og vedlikehold 2014 – 2016. Forhandlingsleder Lise Myrvold sier i en kommentar at det er bra de kom til enighet, uten at de måtte gå via Riksmekleren.

I tråd med frontfaget ble minstelønnssatsene hevet med 8%. 

Videre ble resultatet:

  • Et generelt tillegg for alle på 0,75 kr/t
  • Natt- og helgetillegg økes med 8 %
  • Fagbrevtillegget økes med 8%

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for tekstendringer, deriblant det som frontfaget fikk inn i henhold til utredning av tjenestepensjon, eldre arbeidstakere og kompetanse.

Det fremforhandlete forslag sendes nå ut på uravstemning.

Svarfrist for medlemmene er satt til 28. mai.  

Protokollen vil bli lagt ut i løpet av fredag 9. april.