Fullt gjennomslag for LOs krav i forhandlingene med Virke.

– Et godt oppgjør for alle, og mer til de lavlønte, sier LOs nestleder Steinar Krogstad. 

LO kom til enighet med Virke om lønnsoppgjøret for 32 000 ansatte i varehandel og service.  

– Vi fikk gjennomslag for våre viktigste krav – et lønnsoppgjør som gir økt kjøpekraft, og som gir enda mer i lønnstillegg for de lavlønte, sier nestleder Steinar Krogstad, som har ledet LOs forhandlingsdelegasjon. 

7,5 kroner i timen – og mer  

Resultatet ble i tråd med det man oppnådde etter streiken i NHO-bedriftene i april. Det betyr en ramme på 5,2 % og 7,5 kroner i lønnstillegg for alle ansatte. I tillegg er det avtalt særlige tillegg og mekanismer for å gi ekstra til de lavest lønte.     

– I to år har levekostnadene økt mer enn lønnsveksten for flertallet av arbeidstakerne. Vårt mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapingen. Da måtte vi såpass høyt opp, sier Krogstad.   

– Mange av de gruppene som får lavlønnstillegg har også stått i front under pandemien, og fått det ekstra tøft i perioden med høy prisvekst etterpå, legger han til.   

Lavlønnstillegget virker   

LO-nestlederen viser til at de tariffavtalene som har lavest lønn, ofte er de som står svakt i lokale forhandlinger. Det er viktig å løfte disse gruppene i de sentrale lønnsoppgjørene. 

– Vi vet at lavlønnstillegg virker og at det særlig kommer kvinner til gode, sier Krogstad. 

Les protokollen her