Enighet om forslag til vekteroverenskomst 2016 – 2018

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har kommet fram til revidert forslag om vekteroverenskomst 2016 – 2018.

Forbundsleder Erna Hagensen er fornøyd med resultatet i forhandlingene.

Forslag til overenskomst opprettholder lønnsnivået for vekterne.

  • Det ble en økning på 3,50 kr pr time på de ulike lønnstrinnene.
  • Det ble også en økning på 2,50 kr pr time på fagbrevtillegget.
  • En ble enige om økning av forsikringsdekningen for vekterne, samt likebehandling mellom heltid og deltid.

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for noen tekstendringer, deriblant presiseringer om lærlingelønn.

Forbundsleder Erna Hagensen sier i en kommentar at hun er glad og lettet over at de har klart å komme til enighet, uten å måtte gå veien om Riksmekleren.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til det fremforhandlede resultatet i uravstemningen.

Les hele protokollet her: Protokoll vekter

Svarfrist for medlemmene er 13.juni.