Den 17. desember ble det enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til revidert overenskomst for parkeringsselskaper. 

Forhandlingsleder Trine Wiig er fornøyd med resultatet og mener forhandlingsløsningen som er oppnådd er slik man kan forvente under de omstendighetene som nå rår. Forhandlingsutvalget anbefaler resultatet. 

Økonomiske rammer for oppgjøret:
• Generelt tillegg til alle på kr 2.-
• minstelønnssatsen økes med kr 3.-
• Matpengetillegget økes til kr 90,-

I tillegg er man enige om at det ikke er anledning til å forskjellsbehandle ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.