Pressemelding 16.12.2020

Nestleder Brede Edvardsen er fornøyd med resultatet. Foto: Øyvind Aukrust


Pressemelding 16.12.2020

Natt til onsdag ble det enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service & Handel om forslag til revidert Service- og vedlikeholdsoverenskomst. Tjenester som omfattes av denne overenskomst er bl.a. vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering, vedlikeholdstjenester og flerfaglige tjenester m.m.

Forhandlingsleder Brede Edvardsen er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd, og glad for at man slapp å ta oppgjøret til mekling. Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler forslaget, sier Edvardsen.

Økonomiske rammer for oppgjøret:
• Alle minstelønnssatser økes med 3%.
• Det gis et individuelt tillegg til alle på 2 kroner.
• Minste fagbrevstillegg økes til 9 kroner.
• Matpengetillegget økes til kr 90,-

I tillegg er man enige om at man ikke skal forskjellsbehandle når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for en rekke tekstendringer, deriblant viktige presiseringer av lokal forhandlingsrett, tillegg for arbeid under spesielle forhold og ansiennitet.

Alle tillegg gis med virkning fra 1. september 2020.

Les protokollen her