Foto: Ilja Hendel

Pressemelding 09.12.2020

Etter to dagers forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for renholdsbedrifter 2020-2022.

-Vi er fornøyde med oppgjøret. For renholderne var det viktig å finne en løsning på uenigheten om lønn for reisetid mellom oppdrag, og det har man klart, sier nestleder Brede Edvardsen.

Det er også enighet om at arbeidsgiver skal dekke merutgifter for slike reiser, samt et titalls tekstendringer i overenskomsten.

I tillegg ble det forhandlet om lønn og renholderne sitter i igjen med en lønnsøkning på kr. 3,73- fra 1. september 2020, også tilleggene for fagbrev og arbeid på natt er hevet.

Frontfagets bestemmelse om at bedrifter ikke kan forskjellsbehandle når det gjelder utbetaling av sykepenger er inntatt i protokollen.

Det har vært noen krevende punkter, men et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.

Forhandlingsresultatet sendes nå på uravstemning, med frist 22. desember 2020.

Les protokollen her