Leder for NAFs forhandlingsutvalg Steinar Rindhølen til venstre og leder for MEFs forhandlingsutvalg Trond Hulleberg. Foto: MEF

Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF kom til enighet i lønnsforhandlingene for maskinentreprenører den 4.juni. Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør og har en økonomisk ramme på 2,9 prosent.

Forbundssekretær Steinar Rindhølen sier i en kommentar «Det ble et bra lønnsoppgjør der den enkelte fikk økt kjøpekraft. Vi fikk 1 krone i generelle tillegg, og i tillegg en økning på ansiennitetsskalaen. Vi er også fornøyde med å få økt innskuddsbasert tjenestepensjon fra 4 prosent til 4,5 prosent.»

Anbefalt resultat er som følger:

  • Det gis kr 1 i generelt tillegg per time.
  • Minstelønnen økes med kr 4, til kr 184,50 per arbeidet time gjeldende fra 1. mai 2018.
  • Ansiennitetstilleggene økes med kr 1 for 1 års ansiennitet, kr 2 for ansiennitet mellom 3 og 12 år og kr 3 for 16 års ansiennitet.
  • Innskuddsbasert tjenestepensjon økes fra 4% til 4,5% fra 1. mai 2018.

Uravstemning:

Det anbefalte forslaget skal nå sendes ut til uravstemning. Frist settes til 22. juni. Mer informasjon kommer.