Forhandlingsdelegasjonen: Kenneth Brandsegg, Børge Torgeirsen, Anita Johansen, Frode Engen, Andreas Granum Hansen, May Britt Jacobsen, Tor Ivar Strøm., Pål Christopher Båtnes, Knut Anders Mathisen, Guttorm Rue, Knut Erik Andersen 

Etter 3 dagers forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenører for 2022-2024.

-Vi er fornøyde med resultatet. Det har vært god dialog og godt forhandlingsklima med bra resultat på tekstendringer. Men det ble tøffe runder på økonomien. Vi fikk gjennomslag for blant annet lik lønn for alt arbeid under dag, og forbedrede brakkebestemmelser med fokus på likestilling. Det er også enighet om å videreføre utvalgsarbeid. Likeledes er man enige om tilpasset arbeidstøy til begge kjønn. Det er også lagt til tekst om vernebriller med styrke i tråd med frontfaget, sier Anita Johansen.

Økonomi:
Det gis et generelt tillegg på kr 5,-
Minstelønnssatsen heves med. Kr 10,50
Kilometer satsen økes til statens satser
Videre vises det til protokollen fra forhandlingene.
Det har vært noen krevende punkter, men et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.
Forhandlingsresultatet sendes nå på uravstemning, med svarfrist 19.juni 2022.

Protokollen kan du lese her: protokoll maskin tariff 22